EOS Центральний Арбітражний Форум: Правила вирішення суперечок.

Оригінал: https://steemit.com/eos/@eosnewyork/eos-core-arbitration-forum-rules-for-dispute-resolution

Передмова

Арбітражний процес навмисно відокремлений від Блок Продюсерів. Дана стаття надана вам, власникам токенів, в прагненні зробити інформацію щодо арбітражного процесу і Центрального Арбітражного Форуму EOS (ECAF), більш доступною і зрозумілою. Ми будемо публікувати якомога більше інформації, тому що ми вважаємо, що поточний рівень комунікації недостатній.

Контекст

Пропозиції з Правил вирішення спорів, поки ще не остаточні.
Here is the source link for the following information Ми закликаємо власників токенів брати участь у всіх дискусіях, що стосуються управління EOS.

Правила вирішення спорів

1 Вступ

Цей документ є Правилами вирішення суперечок ("Правила") для спільноти EOS ("Спільнота") яке визначено в Конституції EOS ("Конституція"). Спори, що виникають із або пов'язані з блокчейном EOS, або спільнотою, остаточно вирішуються відповідно до цих правил. Правила можуть бути змінені лише шляхом референдуму в Співтоваристві.

1.1 Характер суперечок

Суперечки можуть включати:

 • Класичні суперечки в яких власник заявляє про збитки і вимагає відшкодування збитків;
 • Запити про екстрене втручання для виправлення багів або заморозки аккаунта;
 • Запити від зацікавлених осіб пов'язаних з даними або пов'язаних з EOS блокчейн;
 • Запити, які включають судові процеси з іншими судами.

Тільки в якості прикладу.

2 EOS Центральний Арбітражний Форум

EOS Центральний Арбітражний Форум (ECAF) ("Форум") створений щоб допомагати спільноті в організації правил, адмініструванні справ і забезпеченні підтримки Арбітру.
Форум управляється активними Арбітрами. Форум розробить зрозуміле керівництво ("Керівництво") для документування процедур, деталей тощо. Форум може призначити експертів, перекладачів, і менеджерів у справах або організувати підтримку з зовнішніх форумів.

2.1 Арбітри

Форум публікує методи додавання і навчання нових арбітрів в Керівництві.
Арбітри, як правило, призначаються загальним референдумом Співтовариства. Щоб скасувати призначення Арбітра необхідне схвалення двох з трьох представників влади (Блок Продюсери, Спільнота, Форум). Затверджене дисциплінарним слуханням проти Арбітра (§2.2), Форум може втрутитись в справу і замінити арбітра проти його волі.

Форум може запустити процес заміни арбітра, який явно перестав підходити для ведення справи. Якщо можливо, будь-який такий процес повинен підтверджуватися арбітром.

2.2 Відповідальність

Вся відповідальність арбітрів за будь-яку дію, в зв'язку з належним чином зареєстрованою суперечкою виключається усіма сторонами, за умови, що така дія не є умисним порушенням обов'язків. Вся відповідальність Арбітрів, Форуму, і тих, хто безпосередньо працює в розгляді справ, за будь-яку іншу дію або бездіяльність, у зв'язку з арбітражним розглядом, виключається, за умови, що такі дії не є умисним порушенням обов'язків.
Претензії з приводу відповідальності, в даному пункті, можуть бути прийняті тільки на дисциплінарному слуханні.

3 Подача суперечки

3.1 Подає сторона

Будь-який учасник Товариства ("Учасник"), а також інші зацікавлені сторони можуть подати спір. Подача суперечки означає, що він буде оброблятися у відповідності з цими правилами.

3.2 Канал для подачі

Суперечки подаються шляхом відправки електронного повідомлення, з використанням методу і формату, запропонованого Форумом в Керівництві.

3.3 Суперечка

У суперечці повинні бути вказані:

 • Заявник (Заявники), є стороною (сторонами) що подає.
 • Відповідач (Відповідачі), є стороною (сторонами) до якої, певною мірою, адресується скарга.
 • Скарга. Наприклад, в смарт-контракті була помилка, умови рікардіанського контракту були порушені або учасник обдурив інших учасників.
 • Допомога, є дією (діями) запитаними заявником. Наприклад, заморозка смарт-контракту, заморозка аккаунта або відгук EOS токенів.
 • Всі суперечки реєструються. Якщо справа не відповідає вимогам, через нестачу інформації або через неправильний формат, вона може бути відхилена з приводу нестачі інформації, або справа може бути знову подана з додатковою інформацією та додатком оригінальних повідомлень.

Необгрунтовані справи відхиляються. Зловживання подачами може призвести до штрафів.

3.4 Повідомлення про Арбітражний процес

Після прийняття суперечки всі сторони отримують повідомлення про початок арбітражного процесу.
Повідомлення про початок арбітражного процесу, вважається отриманим, якщо воно відправлено на аккаунт учасника блокчейна, яке є надійним сполученням, яке зберігає інформацію про доставку на блокчейн. Також на розсуд Форуму можуть бути використані інші засоби зв'язку.

3.5 Екстрені заходи

Сторона може запросити до, або під час арбітражного розгляду, екстрені заходи захисту.
Якщо Учасник (и) вже зробили екстрені заходи захисту, наприклад, заморозивши аккаунт, то цей Учасник буде іменуватися, як сторона, що належним чином подала заявку, щоб запросити підтвердження екстрених заходів захисту.
Якщо екстрений захід було запрошено перед утворенням Арбітражного суду, повинен бути призначений один Арбітр для екстрених ситуацій, який повинен якомога швидше розглянути прохання про екстрену допомогу.
Арбітр для екстрених ситуацій має право віддавати накази або приймати рішення з приводу проміжних заходів, якщо вважатиме їх необхідними. Будь-який Учасник, проти якого порушено дані накази або проміжні заходи зобов'язується дотримуватися їх без зволікання.
Після обробки екстреної ситуації, Арбітр для екстрених ситуацій, може вирішити продовжити справу, якщо встановлена ​​подальша невідкладність. В іншому випадку, справа буде розглядатися в стандартному процесі і в стандартному пріоритеті.
Будь-яке рішення Арбітра для екстрених ситуацій, повинно бути розглянуте належним чином, в процесі арбітражного слухання і скориговано, якщо необхідно.

4 Склад Арбітражного Трибуналу

4.1 Кількість Арбітрів

За замовчуванням призначається один Арбітр ("Арбітр").
Апеляції і Дисциплінарні слухання розглядаються колегією з трьох осіб, під керівництвом старшого Арбітра. У виняткових випадках, (один) Арбітр може запросити призначення двох додаткових арбітрів.

4.2 Відбір Арбітрів

Форум вибирає Арбітра відповідно до порядку затвердженого Форумом, час від часу опублікованим в Керівництві.
Арбітр повинен бути незалежним від сторін конфлікту і будь-яких інших відповідних осіб.
Арбітр може відмовитися вести справи, і повинен так вчинити у випадках конфліктів інтересів. Якщо конфлікт виникає в ході розгляду справи, або Арбітр стає нездатним вести справу з інших причин, він повинен відмовитись від справи.

4.3 Відведення і заміна Арбітрів

Сторони можуть оскаржити призначення арбітра тільки на тій підставі, що Арбітр має конфлікт інтересів. З огляду на всю серйозність, сторони повинні ретельно обміркувати свої дії, перш ніж заперечувати призначення Арбітра. Повинні бути представлені істотні докази, а несуттєві, легковажні або зловмисні претензії можуть бути відхилені безпосередньо Арбітром.
Якщо все ж потрібна заміна Арбітра, Форум призначає заміну.

5 Арбітражний розгляд

5.1 Порядок і свобода дій

Арбітр має владу над слуханням для встановлення правової справедливості. Жодна сторона не повинна виявитися в невигідному становищі через їх незнання процесу судового слухання.

Арбітр повинен:

 1. Бути незалежним;
 2. Підтримувати баланс сил між сторонами;
 3. Дати кожній стороні можливість викласти свою справу і дати відповідь на виступи інших учасників;
 4. Провести справедливий і ефективний процес, і уникати непотрібних затримок і витрат;
 5. Зберігати всю комунікацію в файлі справи.

  Відповідно до цих правил, Арбітр має широку свободу дій для ведення арбітражного процесу таким чином, який вважатиме за доцільне.

Наприклад, Арбітр може:

 • вибирати будь-який спосіб спілкування, який є відповідним для даної справи і доступний для всіх сторін,
 • приймати нові вимоги, і цим коригувати справу,
 • відхиляти вимоги, але дозволяти їх подачу в окрему справу,
 • приєднувати до додаткових сторін або розпускати поточні сторони,
 • приєднуватися до сторін, які не є учасниками,
 • призначати експертів, в тому числі перекладачів,
 • об'єднувати або розділяти арбітражні процеси,
 • коригувати очікувані витрати,
 • вимагати і задавати зобов'язання,
 • схвалювати пропозиції по врегулюванню, висунуті сторонами після їх приватних переговорів, якщо Арбітр вважає їх корисними для справи.

5.2 Вибір Закону

Регулююче законодавство визначається Конституцією. Регулююче законодавство створено в якості суспільного блага і не включає сторони в юрисдикцію регулюючого законодавства, ані піддає їх до вимог кодексу, реєстрації, підпорядкування, і т.д.
Арбітр, без шкоди стороні, може включати елементи інших законів в справу або його частини якщо він вважає цей закон більш відповідним для даної справи.
Застосовується специфічний договір який варіює вибір закону і суть справи виявлені в договорі.

5.3 Юрисдикція

Юрисдикція - право або повноваження по розгляду суперечок - початково встановлені статтями в Конституції. Угоди в Конституції повинні встановити:

 • Хто є учасниками спільноти;
 • Що всі учасники згодні на розгляд Арбітражного процесу в цьому форумі з врегулювання суперечок;
 • Регулююче законодавство;
 • Що учасники повинні підтримувати механізм передачі даних встановлений в §3.4 в робочому стані.

5.4 Зовнішні суди

Зовнішній суд може (заявляти) мати юрисдикцію приймати рішення з таких питань, як товарні знаки, конфіденційність, договори і шахрайство, і може це робити правовими заходами. Це випадки в яких може знадобитися ретельний розгляд юрисдикції:

 • Якщо сторона в суперечці не є учасником Товариства та / або не пов'язана угодою;
 • Злочинні дії або дії, які можуть призвести до кримінальної справи, наприклад, шахрайство;
 • Якщо безпосередньо важливий закон може виступати проти Арбітражного процесу;
 • Юридичний процес (повістки і т. Д.) Переданий зовнішнім судом "компетентної юрисдикції."

Арбітр повинен розглянути і затвердити юрисдикцію для даної справи або повністю, або частково, або відмовитись від розгляду справи.

Коли зовнішній суд або аналогічно авторитетний орган затверджує і заявляє про свої юрисдикції з питання, і висуває судовий наказ або повістку, пов'язану або виникаючу з блокчейну, Учаснику Товариства, припис має бути зареєстровано, як суперечка з зовнішнім судом в якості Заявника.

Учасникам Товариства, включаючи Блок Продюсерів і розробників, не надається ніяких повноважень від Товариства діяти на основі рішень будь-якого зовнішнього суду, і як правило, вони повинні чекати рішення Арбітра (яке може бути просто повторенням рішення зовнішнього суду).

Арбітр встановлює сумлінність зовнішнього суду, і приймає рішення. Арбітр може винести рішення відхилити постанову, через юрисдикції або з інших причин. Наприклад, якщо всі сторони є учасниками Товариства, тоді юрисдикція зазвичай знаходиться в межах форуму. Юрисдикція Арбітра зазвичай стосується прийняття рішень, а не тверджень зовнішнього суду.

5.5 Мова Арбітражного процесу

Розгляди і вирішення можуть бути будь-якою мовою, обраною Арбітром, грунтуючись на ділі, сторонах і мовах використаних у відповідних документах. Пріоритетом Арбітра є проведення розгляду і винесення рішення, зрозуміле всім сторонам.

За замовчуванням мовою Форуму є Англійська. Якщо справа ведеться не на Англійському, Арбітру рекомендується надавати переклад основних елементів на Англійську мову, особливо у випадках де рішення видаються не сторонам спору.

Спільноті рекомендується забезпечити ресурси для переказів. Переклад повинен бути узгоджений з Форумом. Форум прагне до прозорості, щоб справи могли легко бути переглянуті Співтовариством в широкому діапазоні мов.

5.6 Представництво

Сторони заохочуються діяти особисто. Якщо вони вибирають допомогу і / або представництво іншої особи, Арбітр повинен бути повідомлений ким є представник і / або помічник.

5.7 Відмова участі в Арбітражному процесі

Якщо після пред'явлення вимоги, сторона не відповідає без достатніх підстав, Арбітр може продовжити розгляд.

Такі відповіді можуть включати

 • Надання матеріалів,
 • Виробництво доказів,
 • Виконання рішення.

Арбітр може прийняти рішення оштрафувати сторону за навмисні або серйозні затримки і збої.

5.8 Прозорість / Конфіденційність

Наступні елементи справи повинні бути опубліковані:

 • Причина та характер справи,
  • Ім'я Арбітра,
  • Загальний стан і прогрес,
  • Існування інших рішень, і
  • Існування будь-яких заявок від зовнішніх судів.

Цей Форум зазвичай є прозорим і наступні елементи справи, як правило, публікуються в співтоваристві:

 • довідкова інформація про сторони,
 • докладні відомості про стан і рух справи, в тому числі узагальнені комунікативні дії,
 • надзвичайні заходи, накази і рішення, постанови.

Конкретні аргументи та докази, як правило, конфіденційні. Арбітр може прийняти рішення про публікацію (деякої) інформації, включаючи її в рішення чи іншим способом, або зробити інформацію про сторони конфіденційною.

Арбітр має повне право на свій розсуд вирішувати рівень прозорості, який підходить для конкретного випадку. Метою Арбітра має бути створення прозорої колекції справ, для подальшого їх огляду і вивчення Співтовариством, не порушуючи приватні інтереси конкретних сторін або інших зацікавлених осіб.

Якщо важливі елементи рішення збережені в таємниці, включаючи сторони, або інші зацікавлені сторони, це повинно бути задокументовано в публічній документації так само, як і причини зберігання цих елементів в таємниці.

5.9 Збори, витрати і видатки Арбітражного процесу

Якомога швидше після початку Арбітражного розгляду, Арбітр повинен надати кошторис витрат на Арбітражний процес.
Витрати на Арбітражний процес повинні бути зафіксовані в рішенні (ях) і повинні бути оплачені на аккаунт Форуму.

Такі витрати можуть включати:

 • збори за арбітражний розгляд;
 • витрати Арбітра;
 • витрати на експертів і перекладачів;
 • інші збори і витрати Форуму, пов'язані з веденням справи;
 • прийнятні юридичні та інші витрати понесені сторонами;
 • штрафи, які стягують Арбітром за негативні дії або поведінку;
 • будь-які витрати понесені у зв'язку з тимчасовою або екстреною допомогою;
 • будь-які витрати, понесені у зв'язку з проханням про об'єднання арбітражних розглядів.

6 Постанова

6.1 Зміст

Постанова містить:

 1. ідентифікацію сторін,
 2. факти встановлені Арбітром,
 3. логіку правил і закону,
 4. напрямки і дії, які повинні бути прийняті кожною стороною (постанова),
 5. дата винесення постанови,
 6. ім'я Арбітра (як підпис),
 7. розподіл витрат по справі.

Обгрунтування постанови повинні бути представлені сторонам у відповідний час і повинні стати частиною справи.

6.2 Заходи

Арбітр може застосовувати ряд засобів правового захисту, для врегулювання спору.
Постанови і розпорядження арбітра можуть включати, але не обмежуються:

 • Анулюванням токенів
 • Заохочення і компенсації у справі у вигляді токенів або в грошовій формі
 • Замороження аккаунта
 • Тимчасове або постійне виключення Учасника з Товариства
 • Звітність чинним зовнішнім органам, включаючи суди
 • Постанова про виявлені факти
 • Зміна політики і процедур
 • Рекомендації про внесення змін до Конституції

6.3 Обов'язковим і остаточним

Постанова зазвичай є обов'язковою і остаточною для сторін і для Співтовариства. Як правило, всі учасники згодні з цією політикою вирішення спорів. Попередньо, учасники повинні заявити про невиконання домовленостей або зобов'язань.

6.4 Апеляція і судовий розгляд

У разі явної несправедливості, неправильної поведінки або безсовісної постанови може бути запрошено розгляд, шляхом подачі спору.

Така апеляція повинна викласти:

 • заявлений дефект справи або постанови,
 • як дефекти впливають на постанову,
 • факт що цей дефект є актуальним і шкодить майну,
 • які поліпшення потрібні постанові.

Документи, які недостатньо описують вище викладене, не повинні бути прийняті.
Питання, які були в достатній мірі розглянуті в оригінальній або пов'язаній справі, не повинні бути прийняті. Апеляція повинна бути подана упродовж розумного строку після того, як питання стає відомим стороні.

Сторонами в апеляційному порядку є сторони оригінальної справи. Сторони, не порушені апеляційною скаргою можуть бути розпущені. Якщо необхідно, інші сторони можуть приєднається до розгляду.

Апеляційна комісія (§4.1) розглядає справу і виносить обов'язкову і остаточну постанову.

Питання, що стосуються зобов'язань Арбітрів та інших учасників Форуму, які діяли на основі їх ролей не обробляються в апеляції. Вони вимагають дисциплінарного слухання (див. §2.2).

За характером Арбітражного процесу, сторони мають право оскаржити розгляд в судовому порядку, в своєму місцевому суді, в тому числі клопотання для скасування постанови. Однак учасникам слід враховувати, що як частина державної політики, місцеві суди, як правило, звертаються до арбітражу, якщо це було передбачено початковою угодою, і будуть зазвичай дотримуватися і забезпечувати дотримання постанов, належним чином оформленого Арбітражного слухання.

CryptoLions

photo_122x122.jpg

Website

Telegram

Steemit

Twitter

GitHub

Meetup

Sign In or Register to comment.